Fascia therapie

FASCINERENDE FASCIE’’

Fascie krijgt steeds meer aandacht van wetenschappers en therapeuten wereldwijd. 


“Fascia” is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is.


98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Tot 1980 werd het bindweefsel als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd.


Het verhinderde zelfs de anatomicus een duidelijk beeld te krijgen van de topografische ligging van de lichaamstructuren: bij anatomische dissectie werd zoveel mogelijk weggesneden en verwijderd om een juist beeld te krijgen van het lichaam.


Men is tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen.


Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.


Vast staat wel dat de fascie een cruciale rol kan spelen bij disfunctieproblemen en pathologie. 


Binnenkort op de site over de behandelvorm welke door ons wordt toegepast.

Alvast een video, welke een techniek laat zien, welke in de praktijk wordt toegepast.